Příprava tisku a reklamy

Grafické návrhy, DTPdtp, příprava tisku

Kreativní předtisková příprava (DTP-desktop publishing) požadovaných produktů. Transformace dodaných předloh do odpovídajících standardů pro danou technologii. Vždy Vám poradíme s kvalitou požadovaných podkladů (včetně minimálního rozlišení), aby bylo dosaženo optimálního výsledku zakázky. Ostatní již nechejte na nás.

Logotypy

Písmové nebo slovní značky, graficky znázorněné názvy společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Použití vhodného logotypu (ve spojení s dalšími propagačními a reklamními prostředky) je důležitou součástí propagačního stylu firmy, tzv. Corporate identity.

Překlady z cizích jazyků

Veškeré u nás objednané texty a materiály Vám přeložíme u akreditovaných překladatelských firem do těchto cizích jazyků:překlady z cizích jazyků

  • angličtina,
  • němčina,
  • španělština,
  • francouzština,
  • ruština,
  • slovenština
  • (případně po dohodě do jiného cizího jazyka).

Korektury textů

Zajistíme Vám kompletní gramatickou a pravopisnou korekturu textů u Vámi objednaných zakázek a výrobků. Mějte své firemní materiály bez chyb.